If I don’t know who I am, then I’ll just borrow from someone else

Je bent jezelf en tegelijk iedereen.

Kathelijne Roosen (1980) fotografeert altijd zichzelf in zwart-wit. Ze staat, zit, hangt, leest een boek of is aan het werk.  Ze is bijna altijd alleen in een ruimte en lijkt zich niet bewust van de camera. Haar kleding, het interieur en de attributen suggereren vaak een specifieke identiteit. Soms staat die juist in contrast met de ruimte waar ze is en lijkt de vrouw in een pension of hotelkamer te zijn.  Wat haar eigenheid alleen maar versterkt. Anders dan Cindy Sherman, een Amerikaanse die sinds jaar en dag ook zichzelf fotografeert, zet Roosen geen actrice neer, maar speelt zij zichzelf op zoek naar wie zij is of kan zijn. Het beeld dat zij oproept- van punkerige puber tot vermoeide huisvrouw, van gehoofddoekte moslima tot junkie met zelfhaat-heeft zij doorleefd.

Of zij weet wie zij is, blijft de vraag. Het motto van het goed vormgegeven boek “ If I don’t know who I am, then I’ll just borrow from someone else” doet vermoeden dat er nog een andere laag meespeelt in de zoektocht naar zichzelf.

Roosen ontleent wie zij “is” aan de vele anderen die zij ziet, ontmoet, kent, van dichtbij of veraf en stelt dus de vraag of zij (en wij) “onszelf” zijn of een min of meer toevallige mix van anderen?

En wat betekent dat dan voor haar zoektocht en die van ons? Jezelf zijn staat niet op zich, maar verloopt ook via de blik van de ander. […] Een boeiende en relevante thematiek, fantasierijk en subtiel verbeeld.

Auteur: Nico Out

Bron: PZC 7-10-2010

 

If I don’t know who I am, then I’ll just borrow from someone else

Fotografie: Kathelijne Roosen
Tekstuele inleiding van kunstenaar en filosoof Loek Grootjans.
Vormgeving: Ton Homburg
Vertaling: Annie Wright
Taal: Engels
Verschijningsvorm: paperback 
Druk: zwart-wit (duotoon)

ISBN10  9078411074
ISBN13  9789078411079

19,95 (+ 3,95 verzendkosten)

 

Het boek wordt u toegestuurd na ontvangst van € 23.90 op rekeningnummer NL98 RABO 0354 9185 75 ten name van K.M. Roosen-Wessels
(• Alle velden zijn verplicht)

Boekbestelling

6 + 5 =

Kathelijne Roosen fotografeert voor bedrijf en particulier.

E-mail: info@kathelijneroosen.nl
Tel: +31 (0) 6 20 55 00 41